Maastiku konfiguratsiooni mõju hindamine nurmenuku populatsioonide funktsionaalsele sidususele maastikugenoomika meetodite abil

Kestvus: 2018 – 2020

Kasvukohtade killustumine on üks olulisemaid liigilise ja geneetilise mitmekesisuse püsimajäämist ohustavaid tegureid. Geneetilise mitmekesisuse säilimine aitab aga tagada liikide võimekust kohaneda muutuvate keskkonnatingimustega. Paraku on ebaselge see, kuidas mõjutavad erinevad maastikuelemendid taimepopulatsioonidevahelist geenivoolu ja killustunud kasvukohtades paiknevate taimepopulatsioonide geneetilist mitmekesisust. Käesolevas projektis kombineerin ma kaasaegseid molekulaarseid ning maastikuanalüüsi meetodeid, et hinnata killustunud populatsioonide vahelist geenivoolu ning populatsioonide neutraalset ja adaptiivset geneetilist mitmekesisust. Projekti tulemusena paranevad meie teadmised selle kohta, kuidas maastiku skaalas toimuvad protsessid mõjutavad taimede geneetilist mitmekesisust. Need teadmised omakorda toetavad looduskaitseliste tegevuste planeerimist.

Projektis osalevad: Sabrina Träger, Tsipe Aavik

Rahastaja: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (ETAg)

Projekti infoleht Eesti Teadusinfosüsteemis