Aveliina ja Elisabeth osalesid ESP konverentsil Hannoveris

Meie töörühma liikmed Aveliina ja Elisabeth koos kolleegidega teistest töörühmadest (Tanel Vahter – taimeökoloogia töörühm, Miguel Villoslada – EMÜ, Keskkonnakaitse ja maastikukorralduse õppetool) osalesid 20.-25. oktoobril ESP 10 World konverentsil Hannoveris. Ecosystem Services Partnership (ESP) on ökosüsteemiteenuste uurimisega tegelev ühendus, mille eesmärgiks on panustada ökosüsteemiteenuste alase teaduse arendamisse ning aidata kaasa looduskaitse ja jätkusuutliku maakasutuse edendamisele. Aveliina rääkis konverentsil ajaloolise maakasutuse ja elupaikade järjepidevuse tähtsusest ökosüsteemide ja nende teenuste hindamisel. Elisabethi ettekande teemaks oli rohumaade taastamine elurikkuse tõstmiseks ja ökosüsteemiteenuste tulipunktide tekitamiseks. Lisaks toimus konverentsil ALTER-Net võrgustiku ökosüsteemiteenuste ja elurikkuse suvekoolis osalenute kokkutulek, kus pildile jäi ka Elisabeth, kes on suvekooli lõpetanud. ALTER-Net suvekooli korraldamine, mille eesmärgiks on noorte teadlaste ja õpilaste harimine ökosüsteemiteenuste alal, kuulub samuti ESP ühenduse tegevuste alla.

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2024