Tsipe osales "Conserve Plants" COST võrgustiku koosolekul Prahas

Eelmisel nädalal osales Tsipe "Conserve Plants" COST võrgustiku koosolekul Praha Teaduste Akadeemia Botaanika Instituudis. Selle COST võrgustiku eesmärk on välja töötada kõikehõlmav lähenemine ohustatud taimede kaitseks käesoleval sajandil. Koosolekul osalesid 88 teadlast 33 riigist ja see algas kahe ettekandega, kus Vernon Heywood arutles integreeritud taimekaitse probleemide üle Euroopas ja Zuzana Münzbergová rääkis haruldaste liikide populatsioonide geneetilisest mitmekesisusest ja selle tähendusest liikide kaitsele. Need ettekanded olid lähtepunktiks järgnevatele rühmaaruteludele, mille tulemuseks oli loetelu ettepanekutest ja projektidest, mida rakendatakse järgneva kolme aasta jooksul.

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2024