Töörühma uued liikmed

Viimastel kuudel on meie töörühmaga liitunud mitu uut inimest.

Kertu Hool on looduskaitsealase kommunikatsiooniga juba üle 10 aasta tegelenud ja meie töörühmas aitab ta korraldada kodanikuteaduse kampaaniat "Eesti otsib nurmenukke", mis sel aastal laieneb üle Euroopa.

Elvi Liiv on töörühma uus taastamisökoloogia spetsialist ning oma töö raames tuvastab ta muutusi ja vajakajäämisi Eesti maastike looduse hüvede pakkumises. Ta uurib, kuidas on viimase 50 aasta jooksul muutnud looduse hüvede pakkumine, ning millised on võimalikud tulevikustsenaariumid muutuva kliima ja maakasutuse tingimustes.

Triin Reitalu on varasemalt meie osakonnas töötanud, kuid viimastel aastatel on ta olnud Tallinna Tehnikaülikoolis geoloogia instituudis. Tema senises teadustöös on kesksel kohal ajalooliste faktorite mõju uurimine taimede liigirikkusele. Tema paleoökoloogilistes uurimustes on keskseks küsimuseks kliimamuutuste ja inimmõju olulisus taimekoosluste liigilise koosseisu ja taimemitmekesisuse kujundana läbi aja.

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2023