Välitööd Tartu linnas

Kui tavapäraselt viivad suvised välitööd meie töörühma liikmeid Lääne-Eesti ja saarte niitudele, siis tänavune välitööhooaeg algas Tartu linnas. Välitööde käigus kaardistatakse erinevate Tartu parkide taime- ning putukariigi elurikkuse seisundit, et edaspidi hinnata, kuidas sellest aastast rakendatavad elurikkusesõbralikumad haljastupraktikad elurikkust mõjutavad. Kogutud andmete põhjal valmib Mirjami magistritöö. Välitöödest kirjutas ka Tartu Postimees.

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2024