Uus artikkel poollooduslike koosluste väljasuremisest

Veebruaris ilmus Aveliina kaasautorlusega uus teadusartikkel poollooduslike koosluste sattumisest sotsiaal-ökoloogilisse väljasuremise keerisesse. See tähendab, et need koolsused liiguvad erinevate võimendavate sotsiökonoomiliste tegurite kaasabil väljasuremise poole. Artiklis tuvastati, et nendeks teguriteks on põllumajanduslik tootmine, poliitika, teadus- ja arendustegevus, kutseharidus põllumajandusteaduste valdkonnas ja avalikkuse kogemused poollooduslike kooslustega. Artiklis leiti, et praegused meetmed ei ole piisavad koosluste väljasuremise peatamiseks ning soovitati tegevusi olukorra parandamiseks.

Artikkel on vabalt kättesaadav siit.

Herzon, I., Raatikainen, K. J., Helm, A., Rūsiņa, S., Wehn, S., & Eriksson, O. (2022). Semi-natural habitats in the European boreal region: Caught in the socio-ecological extinction vortex?. Ambio, 1-11.

Majandatud loopealne Eestis.

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2023