Uus artikkel maa-aluse elurikkuse olulisusest taimekoosluste uurimisel

Sabrina avaldas, koostöös Maarja Öpiku ja Martti Vasaraga taimeökoloogia töörühmast ning Scott Wilson-ga Regina ülikoolist Kanadast, uue artikli maa-aluse taimede liigirikkuse olulisusest kogu liigirikkuse hindamisel erinevates elupaigatüüpides. Autorid määrasid maa-aluse liigirikkuse taimejuurte põhjal, kasutades uudseid molekulaarseid meetodeid. Nad leidsid, et ainult maapealne või maa-alune liigirikkus ei anna õiget hinnangut elupaiga tegeliku liigirikkuse kohta. Seega on oluline arvesse võtta nii maapealne kui maa-alune liigirikkus taimekoosluste uurimisel.

Träger, S., Öpik, M., Vasar, M. & Wilson, S.D. (2018) Belowground plant parts are crucial for comprehensively estimating total plant richness in herbaceous and woody habitats. Ecology, doi: 10.1002/ecy.2575

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2024