Uus artikkel elupaigakao mõjust mägiristiku geneetilisele mitmekesisusele

Tsipe koos Sabrina ja Irise ning koostöös Marge Thetloffi, Ignacio M. Hernández-Agramonte ja Meelis Pärteliga avaldasid artikli elupaigakao mõjudest niidutaime mägiristiku (Trifolium montanum) geneetilisele mitmekesisusele. Artiklis leiti, et mägiristiku populatsioonid on läbinud geneetilise pudelikaela, mis tähendab, et osa mägiristiku geneetilisest mitmekesisusest on mingil perioodil toimunud populatsioonisuuruse vähenemise tõttu kadunud. Artiklis järeldati, et kuigi mägiristiku uuritud elupaikade pindala on suurel määral vähenenud, ei pruugi mõned geneetilise mitmekesisuse mõõdikud olla maastikumuutustega vastavuses. See aga tähendab, et looduskaitselisi tegevusi planeerides peaks arvesse võtma ka ajaloolist maastikukonteksti.

Aavik, T., Thetloff, M., Träger, S., Hernández-Agramonte, I.M., Reinula, I. & Pärtel, M., (2019) Delayed and immediate effects of habitat loss on the genetic diversity of the grassland plant Trifolium montanum. doi: 10.1007/s10531-019-01822-8

https://fineartamerica.com/featured/mountain-clover-trifolium-montanum-bob-gibbons.html

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2024