Tudengid kaitsesid oma lõputöid

1. juunil kaitsesid mitmed meie töörühma tudengid botaanika osakonnas virtuaalselt oma lõputöid. Elina Kambrimäe kaitses oma bakalaureusetöö teemal "Maastike taastamine". Tema juhendaja oli Krista Takkis. Linda Pall, kelle juhendajateks olid Elisabeth Prangel ja Aveliina Helm, kaitses oma magistritöö teemal "Soontaimede funktsionaalse ja liigilise mitmekesisuse taastumine Lääne-Eesti loopealsetel". Aveliina juhendamisel kaitsesid oma magistritööd ka Linda Suurmets teemal "Looduslike seemnesegude kasutamine niidu taimekoosluste taastamisel" ja Mirjam Võsaste teemal "Tartu rohealade ökoloogiline sidusus ja tugi elurikkusele". Tööd on kättesaadavad siin.

Palju õnne lõpetajatele!

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2023