Meie töögrupi liikmete sulest ilmuvad teadus- ja ajaleheartiklid põllumajandusmaastike elurikkuse teemal

Ajakirjas Functional Ecology ilmub Tsipe kaasosalusel valminud artikkel Euroopa põllumajandusmaastike taimede mitmekesisusest. Üheksat Euroopa riiki hõlmava uuringu tulemused näitavad, et põldude intensiivsem majandamine kahandab oluliselt põlluservade lähistel leiduvate taimede nii liigilist kui ka funktsionaalset mitmekesisust. Negatiivselt mõjutab taimi ka põllu pindala ning põldude suurem osakaal maastikes. Lisaks ilmus reedel Sirbis Aveliina artikkel, mis kutsub üles üles pöörama rohkem tähelepanu põllumajandusele ja kuidas see mõjutab keskkonda ja loodust.

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2023