Tsipe ja Sabrina osalesid COST G-BIKE võrgustiku avakoosolekul Brüsselis

Tsipe ja Sabrina osalesid 8. märtsil COST võrgustiku "Genomic Biodiversity Knowledge for Resilient Ecosystems" (G-BIKE; @gbike_cost) avakoosolekul Brüsselis. Koosolekust võtsid osa teadlased ning looduskaitsepraktikud 31-st riigist. Võrgustiku eesmärk on (1) arendada ning ühtlustada erinevaid tööriistu, mis võimaldaks hinnata, seirata ning kaitsta erinevate organismirühmade geneetilist mitmekesisust, ning (2) siduda geneetilise mitmekesisuse ja evolutsioonibioloogia alased teadmised tugevamalt Euroopa Liidu looduskaitsepoliitikasse. Täpsema ülevaate projekti eesmärkidest annab projekti kodulehekülg.

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2024