Töörühm alustas uue projektiga: asume hindama looduse hüvede majanduslikku tähtust

Keskkonnaagentuuri tellimusel kaardistavad Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli teadlased eesotsas meie töörühmaga 2023. aastaks Eesti peamiste maismaaökosüsteemide (metsad, sood, niidud, põllumajanduslikud ökosüsteemid) hüvede ehk ökosüsteemiteenuste majandusliku väärtuse, et kujundada kestlikumat ühiskonda. Töö eesmärk on võimaluste välja töötamine, mis aitaks meil nii maakasutuse planeerimisel kui ka majanduses tervikuna võtta senisest paremini arvesse ökosüsteemide fundamentaalset rolli inimeste heaolu toetamisel. Projekt on jätkuks ELME projektile, kus kaardistati maismaaökosüsteemide seisundit ja hüvesid.

Vaata projekti lehte siit ja loe lähemalt ka Postimehest.

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2023