Projekti „Elurikkuse rohering“ avakoosolek

1.-2. novembril toimus Taanis, Aarhusi linnavalituses esimene „Elurikkuse roheringi“ (urbanLIFEcircles) projektipartnerite kohtumine. Meie töörühmast osalesid sel korral Polina, Sigrid ja Liis. Projekti eesmärgiks on kasutada süsteemset lähenemist, et muuta linnakeskkonna majandamine elurikkust toetavaks, kaasates linnavalitsuse, linnaelanikud ja teadlased. Tegemist on Tartu, Aarhusi ja Riia linna ühisprojektiga, mille käigus õpitakse üksteiselt ja luuakse koos uusi looduspõhiseid lahendusi linnaruumi elurikastamiseks. Projekti tulemusel suureneb Tartu linnas elurikkus, paraneb linna vastupanuvõime ekstreemsetele ilmastikuoludele (kuumasaareefekt, valingvihmad jm), tekivad uued rohekoridorid ning paraneb olemasolevate rohealade ja linna servas asuvate looduskaitsealade ökoloogiline seisund. Rohealade hooldamisel rakendatakse elurikkusesõbralikke töövõtteid. Lisaks pakub läbi linna kulgev rohering ka 20 kilomeetrit matkaradu ja looduses viibimise võimalusi, mida tartlased on ammu oodanud.
PS! Aarhusi linnavalitsuse maja keskmes on sarnaselt Oecologicumiga läbi kuue korruse kulgev lopsakas taimesein.

Foto: Liis Kasari-Toussaint

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2023