Palju õnne 21. Eesti Eluteaduse Hoidja, Aveliina Helm!

Aveliina pälvis Eesti Eluteaduse Hoidja auhinna pärismaiste koosluste taastamise õpetuse eest. Eesti Eluteaduse Hoidja auhinda antakse välja juba aastast 1984 tunnustusena eesti bioloogilise kultuuriloojaile ja hoidjaile. Auhinna žürii on kinnitatud Eesti Looduseuurijate Seltsi presiidiumi poolt.

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2024