Maastike elurikkuse töörühm panustab kahte kõrgetasemelise teaduse toetamiseks loodud tippkeskusesse 

Eelmise aasta lõpus rahastatud kümme teaduse tippkeskust ühendavad mitmeid sarnaste uurimisteemadega tegelevaid teadusrühmi. Maastike elurikkuse töörühma teadlased löövad kaasa koguni kahes rahvusvahelist tippteadustööd ja uuenduslikke ideid arendavas tippkeskuses.

Geoinformaatika professori Evelyn Uuemaa juhitav kestliku maakasutuse tippkeskuse eesmärk on tagada elurikkuse säilimine ja süsinikuringe tasakaal. "Selleks tuvastab tippkeskuse meeskond elurikkuse ja süsiniku voogude vahelised seosed ning lõimib need koos satelliitandmetega masinõppe mudelitesse," sõnab maastike elurikkuse töörühma juht ja taastamisökoloogia professor Aveliina Helm. Töörühma kaasabil tekkivaid uusi teadmisi saavad maakasutuse planeerimisel otsustustoena kasutada nii poliitikakujundajad kui ka maaomanikud ja -kasutajad.

Maastike elurikkuse töörühma juht ja makroökoloogia kaasprofessor Tsipe Aavik panustab Eesti Maaülikooli professori Ülo Niinemetsa juhitavasse tippkeskusesse “Agroökoloogia ja uued kultuurid tulevikukliimas”.

Tippkeskuste ülesanne on edendada Eesti teadust, suurendada Eesti teaduse rahvusvahelist konkurentsivõimet ja tagada tippspetsialistide järelkasv. Tippkeskused keskenduvad Eesti vajadustest lähtuvate kõrge riski ja suure kasupotentsiaaliga teadusküsimuste lahendamisele. Uutesse tippkeskustesse on kaasatud kümme erinevat evalveeritud teadusasutust ning üle 80 uurimisrühma. Haridus- ja Teadusministeerium toetab iga tippkeskuse tööd seitsme miljoni euroga. 

2023. aastal rahastatud uued tippkeskused leiab ETAG-i ja ülikooli kodulehelt.

Rohkem teavet:

Aveliina Helm

aveliina.helm@ut.ee

Tsipe Aavik

tsipe.aavik@ut.ee

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2024