Iris rääkis osakonna seminaril oma doktoritööst

15. detsembril tegi meie töörühma doktorant Iris Tartu ülikooli botaanika osakonna seminaril ettekande oma doktoritöö teemal. Iris rääkis kuidas maastikumuutused mõjutavad rohumaataimede geneetilist mitmekesisust. Viimase sajandi jooksul on maakasutus oluliselt muutunud ning seetõttu on paljud poollooduslikud rohumaad kinni kasvanud mõjutades ka seal kasvavate taimede geneetilist mitmekesisust. Geneetiline mitmekesisus on aga vajalik taimeliikide püsimiseks ning seda peaks säilitama.

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2023