BMT -0572_2

Iris Reinula

Minu uurimisvaldkonnaks on maastikugeneetika ja -genoomika. Uurin, kuidas maastikumuutused on mõjutanud niiduliikide geneetilist mitmekesisust ning teen seda Lääne-Eesti loopealsete näitel, mille pindala on viimase saja aasta jooksul kinnikasvamise tõttu drastiliselt vähenenud. Uuritavaks liigiks on harilik nurmenukk (Primula veris).

Minu doktoritöö üheks eesmärgiks on uurida, kuidas tänapäevane ja ajalooline kasvukoha pindala ning sidusus mõjutavad niiduliikide neutraalset (mitte loodusliku valiku all olevat) geneetilist mitmekesisust. Lisaks proovin leida adaptiivse tähtsusega lookusi ja maastikumuutuste mõju adaptiivsele (loodusliku valiku all olevale) geneetilisele mitmekesisusele ning uurida, kas ja mil määral toimub erinevate ruumiliselt eraldatud taimepopulatsioonide vahel leviste ning õietolmu vahetust, mis omakorda tagab populatsioonide geneetilise mitmekesisuse. Minu doktoritöö juhendaja on Tsipe Aavik.

Vaata minu CV-d Eesti Teadusportaalis