Elisabeth ja Aveliina osalesid RMK looduskaitsekonverentsil Pärnus

Meie töörühma liikmed Aveliina ja Elisabeth võtsid 4.-5. novembril osa RMK looduskaitsekonverentsist Pärnus ning jagasid oma teadustöö tulemusi läbi suuliste ettekannete. Aveliina rääkis igaühelooduskaitse võimalustest ja ohtudest ning koos Kaupo Kohviga RMK-st ka ökoloogilise taastamise teaduslikust ja praktilisest poolest. Elisabeth rääkis, kuidas mõjutavad taastamistööd loopealsete liigirikkust ja ökosüsteemiteenuste kättesaadavust. Elisabethil oli ka poster postrisessioonis, mis kajastas loopealsete kinnikasvamise ja “Elu alvaritele” projekti taastamise mõju loopealsete liigirikkusele, funktsioonidele ja ökosüsteemiteenuste kättesaadavusele.

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2023