ECOGRID - üle-eestilise katsealade võrgustiku välitööd algasid sel suvel

Sel aastal lõime üle-eestiline katsealade võrgustiku ECOGRID, mis hõlmab endas erinevaid looduslikke ja pool-looduslikke kooslusi nii heas kui halvas seisundis. Katsealade võrgustiku eesmärk on valideerida ja täiendada olemasolevaid kaarte, tööriistu (nt Rohemeeter) ning saada täpsem ülevaade looduskeskkonna seisundist. Välitööd toimusid juulist septembri lõpuni, mille käigus korjati ligikaudu 170 alalt mullaproovid – geokeemia, mullasüsinik ja DNA – ja täideti elupaika kirjeldav välitööde vorm. Enim proove jõudsime korjata sel aastal Tartumaa, Saaremaa, Hiiumaa ja Läänemaa avatud aladelt. ECOGRID võrgustiku loomist viib läbi ja välitöid koordineerib töörühma doktorant Elvi Liiv. Korjatud andmestik on aluseks vähemalt kahele doktoritööle. Välitöödel osalesid mitmed töörühma ja botaanika osakonna liikmed: Triin, Iris, Elisabeth, Oscar Zarate ja Yui Fujinuma (Maru).

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2023