Aveliina ja Tsipe koostasid aruande teeservade elurikkusesõbralikest majandamisvõtetest

Aveliina ja Tsipe koostasid koos Sulev Nurme, Virve Sõberi ja Mart Meristega Maanteeameti tellimusel aruande riigiteede niidetavate pindade ja hekkide korrashoiust. Aruanne annab ülevaate Eesti teeservade võimalikest hooldusvõtetest, mis aitavad toetada nii Eesti looduse elurikkust kui tagada kuluefektiivsus ja liiklus ohutus. Aruanne on leitav siit.

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2024