Augusti lõpuks said läbi ka InterRest projekti töömahukad tolmeldajate välitööd

Tolmeldajate välitööde käigus külastati kõiki InterResti 32 uuringuala kolmel korral kevade ja suve jooksul: esimene ring maikuu algusest kuni juuni keskpaigani, teine ring juuni keskpaigast juuli lõpuni ning kolmas augustis. Uuringualade kõige õierikkamatesse kohtadesse märgiti maha igal korral neli ajutist 50m pikkust transekti. Mööda transekti käies püüti kahe meetri raadiuses kinni kimalased ning erakmesilased ja võeti neilt õietolmu proove. Lisaks märgiti üles, millise taimeliigi õielt tolmeldaja leiti. Igalt alalt tuli saada õietolmu proove erinevatesse funtsionaalsetesse gruppidesse kuuluvate tolmeldajate isenditelt: lühikeste suistega kimalased nt. kivikimalane (Bombus lapidarius), pikkade suistega kimalased nt. põldkimalane (Bombus pascuorum) ning lisaks erineva kehasuurusega oligo- ja polülektilised erakmesilased ja kimalased.
Samadel transektidel määrati kõik õitsevad taimeliigid ja loendati vastavalt taimeliigi õietüübile nende õite või õisikute arv. Lisaks mõõdeti iga liigi õie/õisiku diameeter. Nende andmete põhjal arvutatakse hiljem õite katvus transektil iga liigi kohta.
Erakmesilaste liikidelt Osmia cornuta ja O. bicornis õietolmu kogumiseks seati enne välitööde alustamist kõikidele aladele üles kaks putukahotelli, mida kontrolliti igal ringil. Kui mõni erakmesilane oli teinud sellesse pesa, siis koguti sealt õietolmu.
Kogutud õietolmu proovid analüüsitakse ning leitud DNA järjestuste abil saab teada, millistelt taimeliikidelt on tolmeldajad oma õietolmu korjanud. Nii saab teada, milliste taimeliikidega tolmeldajad uuritavatel loopealsetel interakteeruvad.

Loe InterRest projekti tutvustust siin!

Õietolmu kogumine asustatud putukahotellist. Tõenäoliselt on sinna pesa teinud erakmesilane Osmia leaiana.
Transekt laotati maha läbi õierikaste laikude 50m pikkuse nööriga

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2023