Valmis projekti "Loodusliku elurikkuse säilitamine põllumajandusmaal" lõppraport

Meie töörühma eestvedamisel läbiviidud projekt "Loodusliku elurikkuse säilitamine põllumajandusmaal" lõppes sel sügisel ja nüüd on valminud ka projekti lõppraport. Projekti eesmärk oli koondada kokku info tulemuslikest tegevustest ja praktikatest, mis aitavad Eesti põllumajandusmaastikes looduslikku elurikkust säilitada. Lisaks anti ülevaade erinevatest Euroopas testitud tulemuspõhistest toetusskeemidest ning pakuti välja kontseptsioon tulemuspõhise poolloodusliku koosluse toetuse maksmiseks koosluse seisundi ja elurikkuse näitajate alusel.

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2024