Valmis poollooduslike koosluste jätkusuutliku majandamise tagamise analüüs

Maastike elurikkuse töörühma liikmete Tsipe ja Liisi kaasosalusel valmis ulatuslik poollooduslike koosluste jätkusuutliku majandamise tagamise analüüs. Uuring kajastab poollooduslike niidukoosluste hooldamise ja taastamise hetkeseisu, maastikupõhiselt koosluste elurikkuse säilitamise võimalusi, välisriikide toetusskeeme ning poollooduslike koosluste taastajate ja hooldajate rahulolu Eestis pakutavate toetusskeemidega. Uuringuga saab tutvuda siin.

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2023