Välitööd InterRest projekti raames

Juuli oli töörühmas kibekiire välitööde kuu: InterRest projekti raames hindasime taimede mitmekesisust ja võtsime mullaproove 32 rohumaalt Lääne-Eestis. Taimede mulla välitöid tegid Triin, Elisabeth, Eliisa ja Linda. Mullaproovidest analüüsime sügistalvel seente mitmekesisust, mulla süsinikusisaldust ja teisi geokeemilisi omadusi. Pooled uuritavad rohumaad olid majandatud ja pooled mahajäetud. Soovime teada, kuidas rohumaade majandamine mõjutab taimede ja mullaorganismide vahelisi seoseid. Lisaks taimede ja mulla liigirikkusele uurisime kogusime kõigilt rohumaadelt arujumika juureproove, et teada saada, millised seened tema juurtes elavad. InterRest projektis hinnatakse meie töörühmas väljatöötatud metoodika alusel taimede mitmekesisust ja mulla omadusi ka Saksamaa ja Hispaania rohumaadel. InterRest on Biodiversa koostööprojekt, kus osalevad lisaks meie töörühmale veel Saksamaa, Hispaania, Belgia, Rootsi ja Hollandi teadlased.

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2023