Tulemuspõhise toetussüsteemi testimine projekti Loodusrikas Eesti raames

Meie töörühm koostöös Keskkonnaametiga testisid sel suvel järgmise perioodi (2023-2027) pärandniitude hooldustoetuse lisategevuse skoorilehti koos piirkonna hooldajatega. Nimelt on järgmisel perioodil pärandniidu hooldamise toetusmeetme ühe lisategevusena võimalik valida niidu väärtuste hindamine. Antud lisategevus on vabatahtlik ja selle saab hooldaja valida kuni kolmel aastal kohustusperioodi jooksul kuni kolmele hooldatavale alale. Lisategevuse (ankeedi täitmine ja Keskkonnaametile edastamine) toetusmäär on 10 eur/ha. Lisaks väärtuspõhistele skoorilehtedele testiti ka tulemuspõhise toetussüsteemi skoorilehti, mida hakatakse põhjalikumalt testima 500 ha ranna- ja lamminiitude pilootaladel. Toetuse saamise tingimusi ja hindamise metoodikat pilooditakse Life IP projekti Loodusrikas Eesti raames. Tulevikus oleks eesmärgiks minna praegusest tegevuspõhisest toetussüsteemist üle rohkem tulemuspõhisele süsteemile, mis võimaldab maahooldajal olla oluliselt paindlikum maa hooldamisel, samas ka palju teadlikum oma maal olevatest loodusväärtustest. Varasemad pilootprojektid Euroopas on näidanud, et tulemustele orienteeritud toetussüsteem on parem nii maahooldajale kui ka ala ja ümbritseva maastiku elurikkusele.

Selle aasta esimene testpäev toimus 19. juulil Lahemaa rahvuspargis, kus testiti rannaniidu ja kuiva niidu skoorilehti. Teine testpäev toimus Läänemaa suurtel lammi- ja rannaniitudel. Viimane testpäev toimub 31. augustil Karula rahvuspargis ja Koiva puisniidul, et saada hooldajatelt tagasisidet ja ettepanekuid soostunud niitude ja puisniitude skoorilehtede täiendamiseks.

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2023