Tsipe ja Virve Sõberi artiklid ning raadiokülastus pestitsiidide kasutamise kasvust

Tsipe kirjutas koos Virve Sõberiga Sirbis pestitsiidide kasutamisest kaheosalise artikli. Hiljutise raporti järgi on Eesti põllumajanduses kasutatavad glüfosaadikogused tavapõllumajandusmaa pindalaühiku kohta Euroopa keskmisest kõrgemad. Viimase kümnendi jooksul on toimunud erinevate pestitsiidide jääkide arvu kasv põllumullaproovi kohta keskmiselt 0,61st kuni 7ni. 2017. aastal otsustati glüfosaadi kasutamist ELis lubada veel viieks aastaks, s.t kuni 2022. aasta lõpuni. Pole aga kindel, et seda veelgi ei pikendata. Lisaks ei ole väga uuritud erinevate pestitsiidide koosmõju ning mõju näiteks koos mikroplastiga. Kindel ei ole ka, et normide piiresse jäävad pestitsiidid, eriti glüfosaat, on ohutud. Kuigi mitmed Euroopa riigid on asunud glüfosaadikasutust vähendama, ei ole Eesti hetkel selle heaks veel samme astunud. Loe artikli esimest osa siit ja teist siit.

Samal teemal käisid Tsipe ja Virve rääkimas veel Kuku raadios ning kirjutasid ka Postimehes.

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2024