Töörühma liikmed konverentsidel

23. novembril pidas Aveliina ettekande Põllumajandusmaastike rohuribade ABC veebiseminaril. Aveliina jagas oma ettekandes praktilisi näpunäiteid rohumaaribade rajamiseks ja hooldamiseks. Seminari saab järgi vaadata siin.

26. novembril tegi Tallinna botaanikaaias Aveliina Igaühe loodushoiu konverentsil ettekande, milles rääkis elurikkusest linnas. Ettekande sisu valmistas ette ka Tsipe. Konverentsil pidas ettekande ka meie töörühma endine liige Mirjam Võsaste, kes rääkis Tartu rohealade ökoloogilisest sidususest ja toest elurikkusele. Konverentsi saab järgi vaadata siin.

Samal päeval esitles Tsipe aga tippkeskuse EcolChange konverentsil üleeuroopalise harrastusteaduse kampaania "Looking for Cowslips" esimesi tulemusi. Konverentsi kohta saab rohkem lugeda siit (inglise keeles).

Foto: Tiia Kurvits

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2023