Teaduse toetuspäev

Meie töörühm ja teised teadlased botaanika osakonnast kutsuvad üles usaldama teadust ja teadlasi. Eesti teadusrahastus peab kasvama 1 protsendini SKPst ning teadusinvesteeringute planeerimine peab olema teaduspõhine. #SuurSammTeadlasele

botaanika osakond

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

Lai 40, 51005 Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2021