Sabrina rääkis osakonna seminaril maastikugeneetikast

13. veebruaril rääkis Sabrina botaanika osakonna (TÜ) seminaril maastikugeneetilisest analüüsist. Ta rääkis maastikugeneetilise uurimuse tulemustest, kus uurisime elupaikade halvenemise mõju Eesti loopealsetel olevate nurmenukkude geneetilisele mitmekesisusele ja adaptiivsele potentsiaalile.

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2023