Marianne kaitses edukalt magistritöö

Täna, 28. mail kaitses meie töörühma liige Marianne Kaldra oma magistritöö pealkirjaga "Erikaelsuse roll geneetilise mitmekesisuse säilitamisel hariliku nurmenuku (Primula veris) näitel" hindele A. Töö juhendajd olid meie töörühma liikmed Tsipe Aavik ja Sabrina Träger. Töös leidis Marianne, et õietüüpide tasakaalust hälbimisega kaasnes negatiivne mõju Saaremaal kasvavate harilike nurmenukkude geneetilisele mitmekesisusele. Töös ei tuvastatud loopealsete kinnikasvamise mõju geneetilisele mitmekesisusele, nii avatud kui kinnikasvanud populatsioonides oli õietüüpidel sarnane geneetiline mitmekesisus. Uurimistööst ilmneb, et õietüüpide tasakaalust hälbimine mõjutab negatiivselt hariliku nurmenuku geneetilist mitmekesisust. Töö inglise- ja eestikeelset kokkuvõtet saab lugeda siit. Palju õnne!

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2024