Kristiina käis Koiva-Mustjõe maastikukaitsealal

05. oktoobril kohtus Kristiina Koiva-Mustjõe MKA-l OÜ Seemen esindajaga, kes on huvitatud liitumisest projektiga Loodusrikas Eesti. Põllumajandustootjate ja Tartu Ülikooli teadlaste koostöös rajatakse projekti käigus näidisalad, kus jälgitakse erinevate agroökoloogiliste võtete mõju saagikusele ja elurikkusele. OÜ Seemen esindaja on loodussõbralike võtetega kursis ning on valmis oma teadmisi jagama.

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2024