Kommentaar Nature'is ja artikkel kultuurilistest looduse hüvedest

Jaanuaris avaldas Aveliina koos Kris Decleeri ja Jordi Cortina-Segarraga kommentaari ajakirjas Nature, kus nad kirjutavad, et EL-i looduse taastamise seadus vajab ambitsioonikaid ja siduvaid eesmärke. Selle saavutamiseks on umbes 1400 Euroopa teadlast ning 30 ekspertide võrgustikku ja institutsiooni allkirjastanud Euroopa Ökoloogilise Taastamise Ühingu deklaratsiooni. Deklaratsioon toetab õiguspõhimõtte kehtestamist ökosüsteemide taastumise maksimeerimiseks ning leiab, et planeerimine ja elluviimine peavad vastama ökoloogilistele põhimõtetele. Kommentaar on leitav siit.

Decleer, K., Cortina-Segarra, J., & Helm, A. (2022). EU Nature Restoration Law needs ambitious and binding targets. Nature, 601(7892), 191-191.

Veebruaris ilmub ajakirjas Ecosystem Services teadusartikkel kultuurilistest looduse hüvedest ehk ökosüsteemiteenustest, mille üks kaasautor on Aveliina. Artiklis räägitakse, kuidas integreeritud kaugseire ja sotsiaalmeedia andmete analüüs hõlbustab kultuuriliste looduse hüvede hindamist. Uuringus analüüsiti ruumiliselt nõudlust valitud kultuurilistele looduse hüvedele – maastikuvaatlusele, vaba aja veetmisele ja metsloomade vaatlemisele. Seda uuriti sotsiaalmeedia fotode abil. Saadud andmetele lisati juurde ka inimeste tihedus, et uurida selle seost kultuuriliste looduse hüvede pakkumisega. Tulemuseks saadi kaardid, mis näitavad, kus kultuurilisi looduse hüvesid rohkem pakutakse ja kuidas on see seotud inimeste tihedusega. Kaartidelt tuli välja, et kõrge kultuuriliste looduse hüvede pakkumise tase on kõrge nt Lõuna-Eestis, rannikul ja suuremates linnades. Artikkel on leitav siit.

Karasov, O., Heremans, S., Külvik, M., Domnich, A., Burdun, I., Kull, A., Helm, A., Uuemaa, E. (2022). Beyond land cover: How integrated remote sensing and social media data analysis facilitates assessment of cultural ecosystem services. Ecosystem Services, 53, 101391.

Modelleeritud kultuuriliste looduse hüvede pakkumine pakkumine: maastikuvaatlus (A), vaba aja veetmine (B) ja metsloomade jälgimine (C).

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2024