InterRest projekti avakohtumine Göttingenis

29.03-01.04 Osalesid meie töörühma liikmed Triin Ja Elisabeth välislähetusel Saksamaal, Göttingenis, kus nad kohtusid projekti InterRest partneritega. InterRest on uus rahvusvaheline projekt, millega alustasime selle aasta kevadel. Projekt annab olulist informatsiooni lubjarikaste niidukoosluste bioloogilise mitmekesisuse ja interaktsioonide taastamise paremaks planeerimiseks ja väärtustab Euroopa traditsiooniliselt majandatud ökosüsteeme. Koosoleku eesmärgiks oli tutvuda eri riikide partneritega ning koos arutada edasiste tööde üle. Lisaks viisime läbi välitööde metoodika tutvustamise, et tagada metoodika ühte mõistmine ning tutvusime ka Saksamaa projektialadega saamaks projektist paremat ülevaadet.

Loe projekti kohta lähemalt siit.

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2024