Epp Valdaru 2023

Epp Valdaru

Tolmeldamisökoloogia nooremteadur

epp.valdaru@ut.ee

Epu uurimisalaks on maastiku struktuuri mõju taim-tolmeldaja interaktsioonidele põllumajandusmaastikus. Epp hindab Biodiversa+ projektis FuncNet maastiku struktuuri mõju peamiste tolmeldajarühmade liigilisele ja funktsionaalsele mitmekesisusele ning vaatleb, kuidas mõjutab põllumajandusmaastike struktuur ressursside kättesaadavust erinevate looduslike tolmeldajate jaoks. Samuti analüüsib ta taim-tolmeldaja interaktsioonide võrgustike mitmekesisust ja struktuuri elupaikade erineva pindala ning sidususe kontekstis.

Epu juhendajad on Tsipe Aavik, Virve Sõber ja Mari-Liis Viljur.