Anel Neumann

Anel Neumann

Bakalaureusetudeng

anel.neumann@ut.ee

Uurin oma bakalaureusetöös ajaloolise pärandi esinemist ja ulatust looduslikes ja poollooduslikes ökosüsteemides. Minu juhendajad on Triin Reitalu ja Elvi Liiv