Uus projekt keskendub tolmeldamise ja maakasutusmuutuste vahelistele seostele põllumajandusmaastikes

2023. aastaga algas Tsipe Aaviku personaalse uurimistoetuse projekt "Maakasutuse ajalis-ruumiliste muutuste mõju taim-tolmeldaja interaktsioonide säilenõtkusele põllumajanduslikes ökosüsteemides". Eesti Teadusagentuuri poolt toetatav ning viis aastat vältava projekti eesmärk on hinnata, millist mõju avaldab Eesti põllumajandusmaastike struktuur ning majandamine taimede ja tolmeldajate vahelistele seostele ning süsteemi pikemaajalisele säilenõtkusele, sh tolmeldamisest sõltuvatele taimeliikidele. Selleks viiakse läbi uuringuid nii koosluste, liikide ning geneetilise mitmekesisuse, aga ka sotsio-ökoloogiliste analüüside tasandil. Lisaks meie töörühma liikmetele osalevad projektis ka tolmeldamisökoloogid Virve Sõber ning Mari-Liis Viljur.

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2023