Kadi Värnik

Kadi Värnik

Bakalaureusetudeng

kadi.varnik@ut.ee

Lõputöö raames tegelen praegu Tartu linna rohealadele sobiliku hindamissüsteemi leidmisega/loomisega. Minu juhendajad on Polina Degtjarenko ja Merle Karro-Kalberg.