RM

Remek Meel

Taastava põllumajanduse spetsialist

remek.meel@ut.ee

Remek tegeleb LIFE-IP projekti „Loodusrikas Eesti“ raames taastava põllumajandusega, mille eesmärk on edendada ja tutvustada jätkusuutlikke põllumajandusvõtteid, mis aitaks säilitada liigilist mitmekesisust.