Raul Markus Vaiksoo

Raul Markus Vaiksoo

Oma referatiivses bakalaureusetöös tegelesin elurikkusega arvestamisega keskkonnajälgede arvutamisel. Minu juhendajaks oli Aveliina Helm.