Mirjam Võsaste

Mirjam Võsaste

Magistrikraad

mirjam.vosaste@ut.ee

 
Oma referatiivses bakalaureusetöös uurisin igaühe looduskaitsevõtteid ja kodumaisete liikide kasvatamist koduaedades. Magistriõpingute jooksul tegelesin peamiselt elurikkuse ja igaühe looduskaitsega. Minu magistritöö eesmärk on kaardistada ja uurida Tartu linna parkide elurikkuse seisundit. Lisaks proovisin anda soovitusi ja juhiseid elurikkuse tõstmiseks linnas. Minu juhendajaks oli Aveliina Helm