Mirjam Võsaste

Mirjam Võsaste

Magistritudeng

mirjamvosa@gmail.com

 
Oma referatiivses bakalaureusetöös uurisin igaühe looduskaitsevõtteid ja kodumaisete liikide kasvatamist koduaedades. Magistriõpingute jooksul soovin tegeleda peamiselt elurikkuse ja igaühe looduskaitsega. Minu magistritöö eesmärk on kaardistada ja uurida Tartu linna parkide elurikkuse seisundit. Lisaks proovin anda soovitusi ja juhiseid elurikkuse tõstmiseks linnas. Minu juhendajaks on Aveliina Helm