Linda Suurmets

Linda Suurmets

Minu erialase õppetöö huvikeskmes on üldsõnaliselt niidud. Täpsemalt nende taastumine ja taastamine, mis omakorda on mõjutatud väga paljudest erinevates aspektidest. Oma referatiivses bakalaureuse töös andsingi ülevaate niidu taimekoosluste looduslikku taastumist mõjutavatest teguritest. Magistritöö raames keskendusin Lääne-Eestile omastele lubjarikastele niitudele — loopealsetele — ja sellele, kuidas neile omane kooslus taastamisel muutub. Minu juhendaja oli Aveliina Helm.