Elina Kambrimäe

Bakalaureusekraad

elina.kambrimae@gmail.com

Minu bakalaureusetöö teema oli maastike taastamine ja minu juhendaja oli Krista Takkis