Andri Annerviek

Andri Annerviek

Bakalaureusekraad

andriannerviek@gmail.com

Mina uurisin ühe konkreetse looduslikult omapärase ala kaitseväärtust. Koondades kokku olemasolevad andmed nii loodus- kui ka kultuuriväärtuste kohta, saab teha järelduse, kas ala vajaks kaitse alla võtmist või mitte. Kaitsevajaduse korral tuleb lisaks määrata vajalikud meetmed olemasolevate väärtuste säilimiseks. Minu juhendaja on Aveliina Helm. Bakalaureusetööd saab lugeda siit.